سرامیک فایبر

سرامیک فایبر | وکیوم | Vacuum

این اشکال توسط ترکیب فایبرها با الیاف پشم مخصوص آلی و غیر آلی برای تشکیل شمایل عایق با مشخصات استثنایی تولید می شود. روش تولید شکل دهی Vacuum اجازه قابل توجه تغییر اشکال،ضخامت ها،دانسیته ها و سختی ها را می دهد.

سرامیک فایبر | مدول | Module

.این نوع سرامیک فایبر می تواند مستقیما برروی بدنه ی کوره های صنعتی نصب شود.فرایند نصب آن سریع و راحت می باشد.سرامیک فایبر Module مقاومت ویکپارچگی عایق کوره و بهبود روند ساخت و ساز کوره را بالا می برد.

سرامیک فایبر | فله | Bulk

سرامیک فایبرفله شرکت جهان عایق پارس به علت خواص ممتاز عایق  که دارد، محصول ذخیره ساز انرژی عظیمی می باشد. این محصول به صورت گسترده به عنوان عایق صنعتی یا عایق حرارت بالا استفاده می شود.