پلی ایزوسیانورات

عایق زانویی پلی ایزوسیانورات

عایق زانویی پلی ایزوسیانورات این شرکت با نام تجاری JAP-EPI تولید و عرضه می شوند. این عایق سلول بسته به منظور عایق کاری لوله ها و تجهیزات خطوط لوله بسیار مناسب و کارآمد می باشد.

عایق لوله ای پلی ایزوسیانورات | پایپ

عایق لوله ای پلی ایزوسیانورات این شرکت با نام تجاری JAP-PPI تولید و عرضه می شوند. این عایق سلول بسته به منظور عایق کاری لوله ها و تجهیزات خطوط لوله بسیار مناسب و کارآمد می باشد.این عایق ها در سایز،دانسیته ،ضخامت و مقاومت فشاری های دلخواه مشتری قابل تولید و عرضه می باشد.

عایق تخته ای پلی ایزوسیانورات

تخته ای پلی ایزوسیانورات این شرکت با نام تجاری JAP-BPI تولید و عرضه می شوند. این عایق سلول بسته به منظور عایق کاری سطوح تختی همچون دیوار، درب و همچنین مخازن با قطر زیاد و در صنایع مختلفی همچون نفت،گاز ، پتروشیمی ، سردخانه و ساختمان بسیار مناسب و کارآمد می باشد.