عایق تخته ای پلی ایزوسیانورات

تخته ای پلی ایزوسیانورات این شرکت با نام تجاری JAP-BPI تولید و عرضه می شوند. این عایق سلول بسته به منظور عایق کاری سطوح تختی همچون دیوار، درب و همچنین مخازن با قطر زیاد و در صنایع مختلفی همچون نفت،گاز ، پتروشیمی ، سردخانه و ساختمان بسیار مناسب و کارآمد می باشد.

تخته ای پلی ایزوسیانورات این شرکت با نام تجاری JAP-BPI تولید و عرضه می شوند. این عایق سلول بسته به منظور عایق کاری سطوح تختی همچون دیوار، درب و همچنین مخازن با قطر زیاد و در صنایع مختلفی همچون نفت،گاز ، پتروشیمی ، سردخانه و ساختمان بسیار مناسب و کارآمد می باشد.این عایق ها در سایز،دانسیته(32 – 96 kg/m3)،ضخامت و مقاومت فشاری های دلخواه مشتری قابل تولید و عرضه می باشند.
عایق لوله ای پلی ایزوسیانورات JAP-BPI دارای کمترین ضریب انتقال حرارت در میان عایق هاست به طوری که در دمای 24 C° دارای ضریب انتقال حرارت    0٫025 W/m• °Cمی باشد همچنین مزیت دیگر این نوع عایق  دمای کاربری گسترده  -°149C° to 183Cمی باشد.

Permeability

ng/pa. s. m

Service temperature ˚C K factor,W/m.˚C Flame Spread/smoke Developed Compressive strength,Kpa Density,kg/m3  
    C518 E84 D1621 D1622 ASTM Test Method
2.9 -183 to +149 0.023 25/250 174 32 JAP-BPI32
2.75 -183 to +149 0.023 25/350 226 40 JAP-BPI40
1.3 -183 to +149 0.023 25/100 372 48 JAP-BPI48
2.9 -183 to +149 0.022 25/100 558 64 JAP-BPI64
2.36 -183 to +149 0.026 25/100 1032 96 JAP-BPI96