پلی اورتان زانویی

پلی اورتان زانویی این شرکت با نام تجاری JAP-EPU تولید و عرضه می شوند. این عایق سلول بسته به منظور عایق کاری لوله ها و تجهیزات خطوط لوله بسیار مناسب و کارآمد می باشد.

پلی اورتان زانویی این شرکت با نام تجاری JAP-EPU تولید و عرضه می شوند. این عایق سلول بسته به منظور عایق کاری لوله ها و تجهیزات خطوط لوله بسیار مناسب و کارآمد می باشد.این عایق ها با روش تولیدی برش یا تزریق در  قالب به صورت یک تکه  در سایز،دانسیته(32 تا 96 kg/m3)، ضخامت، زاویه ی کمان و مقاومت فشاری های دلخواه مشتری قابل تولید و عرضه می باشد.
عایق زانویی پلی ایزوسیانورات JAP-EPUدارای کمترین ضریب انتقال حرارت در میان عایق هاست به طوری که در دمای 24°C دارای ضریب انتقال حرارت  0٫025 W/m• °Cمی باشد همچنین مزیت دیگر این نوع عایق  دمای کاربری گسترده   110+C°  تا 110-C° می باشد.