ورق آلومینیوم کرافت

ورق آلومینیوم کرافت تشکیل شده از یک لایه کاغذ کرافت که با یک لایه فیلم پلی اتیلن بر روی آلومینیوم لمینت شده است .

دسته :

ورق آلومینیوم پلی کرافت عبارت است از یک لایه کاغذ کرافت که یک فیلم پلی اتیلن بر روی آن لمینت شده است. این لایه جذب رطوبت طی فرآیندی بر روی ورق های آلومینیومی لمینت ( چسبانده ) می شود. این موضوع یک برتری نسبت به سیستم رنگ ایجاد می نماید ، چرا که استفاده از یک لایه فیلم پلی اتیلن و کاغذ کرافت موجب می شود رطوبت موجود جذب کاغذ شده که این امر سرعت تشکیل پیل گالوانیکی و در نتیجه خوردگی را کاهش می دهد .

 

لایه رطوبت گیر روی ورق های آلومینیوم یا ژاکت فلزی چیست؟

لایه رطوبت گیر ، پوششی اعمال شده بر روی سطح زیرین ژاکت های فلزی به منظور جلوگیری از خوردگی ناشی از ژاکت فلزی و سطح عایق می باشد. این موضوع یکی از مهمترین موارد کاربردی در بحث سیستم عایق های گرم و سرد محسوب می شود. هدف اصلی لایه رطوبت گیر جداسازی ژاکت فلزی از سطح عایق و همچنین محافظت از سطح زیرین ژاکت ها در برابر رطوبت و جلوگیری از خوردگی می باشد.

در طول این سال ها مواد مختلفی به عنوان لایه رطوبتی برروی ژاکت های فلزی در سیستم عایق کاری مورد استفاده قرار گرفته است که سه مورد از رایج ترین آن ها عبارتند از: رنگ، پلی کرافت و پلی سورلین.