سرامیک فایبر | مدول | Module

.این نوع سرامیک فایبر می تواند مستقیما برروی بدنه ی کوره های صنعتی نصب شود.فرایند نصب آن سریع و راحت می باشد.سرامیک فایبر Module مقاومت ویکپارچگی عایق کوره و بهبود روند ساخت و ساز کوره را بالا می برد.

سرامیک فایبر مدول تولید شده در شرکت جهان عایق پارس، مقاومت ،  ذخیره انرژی و اثرات عایق بسیار خوب است. همچنین ذخیره سازی حرارتی کمی دارد .

این نوع سرامیک فایبر می تواند مستقیما برروی بدنه ی کوره های صنعتی نصب شود . فرایند نصب آن سریع و راحت می باشد .

سرامیک فایبر Module مقاومت ویکپارچگی عایق کوره و بهبود روند ساخت و ساز کوره را بالا می برد .

 

 


عایق سرامیک فایبر ماژول | ماژول