عایق زانویی پلی ایزوسیانورات

عایق زانویی پلی ایزوسیانورات این شرکت با نام تجاری JAP-EPI تولید و عرضه می شوند. این عایق سلول بسته به منظور عایق کاری لوله ها و تجهیزات خطوط لوله بسیار مناسب و کارآمد می باشد.

عایق زانویی پلی ایزوسیانورات این شرکت با نام تجاری JAP-EPI تولید و عرضه می شوند. این عایق سلول بسته به منظور عایق کاری لوله ها و تجهیزات خطوط لوله بسیار مناسب و کارآمد می باشد.این عایق ها با روش تولیدی برش یا تزریق در قالب به صورت یک تکه در سایز،دانسیته(۳۲/۹۶kg/m3)، ضخامت، زاویه ی کمان و مقاومت فشاری های دلخواه مشتری قابل تولید و عرضه می باشد.
عایق زانویی پلی ایزوسیانورات JAP-EPI دارای کمترین ضریب انتقال حرارت در میان عایق هاست به طوری که در دمای ۲۴سانتی گراد دارای ضریب انتقال حرارت ۰٫۰۲۵سانتی گراد W/m• می باشد همچنین مزیت دیگر این نوع عایق دمای کاربری گسترده۱۸۳ سانتی گراد تا ۱۴۹سانتی گراد می باشد.

دانسیته ( kg/m3) 32-96
سایز (inch) ½ -72
ضخامت ( mm ) 20-100
دمای کاربری*c -183 – +149
بسته بندی پلاستیک شرینک- کارتن
Permeability

ng/pa. s. m

Service temperature ˚C K factor,W/m.˚C Flame Spread/smoke Developed Compressive strength,Kpa Density,kg/m3  
    C518 E84 D1621 D1622 ASTM Test Method
2.9 -183 to +149 0.023 25/250 174 32 JAP-EPI32
2.75 -183 to +149 0.023 25/350 226 40 JAP-EPI40
1.3 -183 to +149 0.023 25/100 372 48 JAP-EPI48
2.9 -183 to +149 0.022 25/100 558 64 JAP-EPI64
2.36 -183 to +149 0.026 25/100 1032 96 JAP-EPI96