تسمه های استیل

تسمه های استیل در سایزهای مختلف ۱"(۲۵mm),5/8"(16mm),3/4"(19mm),1/2"(13mm) تولید می شوند. همچنین امکان تولید تسمه در سایزهای دیگر مثل ۱۰۰mm,75mm,50mm,40mm نیز وجود دارد.

تسمه های استیل در سایزهای مختلف ۱”(۲۵mm),5/8″(16mm),3/4″(19mm),1/2″(13mm) تولید می شوند.
همچنین امکان تولید تسمه در سایزهای دیگر مثل ۱۰۰mm,75mm,50mm,40mm نیز وجود دارد. همه تسمه ها در کویل های ۱۵-۲۵kg بسته بندی می شوند. امکان بسته بندی نیز در وزن های مختلف و با پوشش های مختلف نیز وجود دارد.
تسمه در هر دو نوع استیل ۳۰۴و ۳۱۶ موجود هستند . همچنین این شرکت بست ها با سایز و جنس های مختلف را تولید می کند و امکان سفارش بست به همراه تسمه وجود دارد. به منظور محکم کردن تسمه در بست می توان از تسمه سفت کن های شرکت استفاده کنید.