بست استیل

بست استیل در صنایع مختلف به منظور محکم نگه داشتن تسمه ها دور عایق ها یا روکش های فلزی در صنایع مختلف به کار می رود.

بست استیل در صنایع مختلف به منظور محکم نگه داشتن تسمه ها دور عایق ها یا روکش های فلزی در صنایع مختلف به کار می رود.

این بست ها از استیل ضد زنگ ۳۰۴ یا ۳۱۶ تولید می شوند. ماده اولیه این نوع بست از فولاد ضد زنگ بر اساس استانداردهای ASTM A167-EN10088-2 ASTM A240  تولید می شوند.