پروژه های اجرا شده آلومینیوم

شرکت جهان عایق پارس پروژه های فراوانی در پالایشگاه ها و هم ساختمان ها و شرکت های بزرگ اجراء شده که قسمت هایی از آن را می توانید در تصاویر زیر ببینید .