شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت – OIEC

پروژه :

محل اجرا : عسلویه – فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبی

شرح :

تولید و نصب عایق ژاکتی جهت ولوهای فاز ۹ و ۱۰ عسلویه