حضور شرکت جهان عایق پارس در بیست و سومین نمایشگاه نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی

 

شانزدهم تا نوزدهم اردیبهشت ماه 1397

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

سالن 27 غرفه 739