کلمپ وساپورت پلی اورتان

کلمپ وساپورت پلی اورتان شرکت جهان عایق پارس
شرکت جهان عایق پارس مفتخر به تولید انواع ساپورت و کفشک های لوله می باشد که به صورت گسترده ای در صنایع نفت و گاز مورد استعاده قرار می گیرد .این نوع ساپورت با آخرین تکنولوژی روز دنیا و بهترین مواد اولیه تولید می گردد .
ابعاد مورد استفاده در این ساپورتها در قالبهای مختلف مطابق با استادارد ASTM-C585 تولید می گردد . همچنین نوع عایق مورد استفاده بسته به محل مورداستفاده واستحکام فشاری موردنیازمشتری میتواند دردانسیته های مختلف حداقل 160kg/m³ و در شکل های مختلف تولید گردد .
در واقع دانسیته پارامتر اولیه و مهم در طراحی ساپورتها می باشد . به دلیل اینکه این پارامتر در سایر پارامترها همچون استحکام فشاری و خاصیت جذب آب تاثیر به سزایی دارد .
شکل زیر رابطه بین استحکام فشاری و و دانسیته را مشخص می کند .

پارامتر مهم دیگر در این ساپورتها ضریب انتقال حرارت می باشد ،که این ضریب با افزایش دانسیته افزایش می یابد لذا تشخیص استحکام فشاری مورد نیاز جهت تعیین دانسیته و محاسبه ضخامت ساپورت با توجه به ضریب انتقال حرارت در آن دانسیته از روند طراحی ساپورت ها میباشد .