به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت جهان عایق پارس در دیدار مهندس جلالی مدیر عامل شرکت باشرکتهای معتبر خارجی که در زمینه تولید وطراحی خطوط عایق ها ازجمله شرکتهای مطرح جهان در این صنعت می باشد ضمن ارایه گزارشی از روند توسعه و پیشرفت کشورمان در حوزه های اقتصادی، فنی و صنعتی به روابط تجاری بین کشور ها اشاره کرد و گفت: ایران و کشورهای منطقه همواره روابط مثبت و سازنده ای داشتند و به دنبال افزایش روابط در منطقه و جهان بودند

مهندس جلالی با تاکید بر روابط مشترک تولیدی صنعتی بین کشورهاو تاثیر آن دیدگاه ها در خصوص تبادل اطلاعات فنی و صنعتی ومشاوره ای گفت: علاوه بر این روابط، کشورها دارای مناسبات اقتصادی و بازرگانی و کمیسیون همکاری مشترک اقتصادی هستند که این مناسبات نیز در تحکیم روابط کشورها تاثیر زیادی دارد

مهندس جلالی با بیان برخی دستاوردهای شرکت جهان عایق پارس در حوزه عایق ها  در سالهای اخیر و به خصوص در صنعت عایق به این موضوع مهم رسیده ایم که صنعت عایق در حفظ انرژی وسوختهای تجدید ناپذیروصرفه جویی ارزی نقش به سزایی دارد آقای جلالی با اشاره به امکان تبادل تجربیات بین کشورها گفت: علاقه مندیم تا با کشور ها در زمینه انتقال تکنولوژی، ترانزیت، استفاده تجربیات، آموزش و تحقیق، راه اندازی و بهره برداری از دستگاه های تولید عایق همکاری داشته باشیم