پروژه ارتقاء و بازسازی پالایشگاه نفت اصفهان (URP) که از طرح های توسعه این پالایشگاه می باشد آغاز شد که طی این پروژه بهینه سازی این پالایشگاه در قالب قراردادهای مهندسی با استفاده از تکنولوژی داخلی مدنظر قرار گرفته است. شرکت جهان عایق پارس بعنوان تأمین کننده و تولید کننده متریال عایق و آلومینیوم و همچنین تأمین متعلقات عایق در این مناقصه برنده گردید و در حال اجرای تعهدات خود می باشد. این پروژه بالغ بر 80000 مترمربع متریال فلزی شامل آلومینیوم و ورق استیل در حدود 60 مترمربع انواع عایق گرم می باشد که طرف قرارداد تأمین و تهیه آنها شرکت در ریزبا شرکت جهان عایق پارس می باشد که وظیفه تأمین و تحویل این متریال از طرف شرکت مهندسی درریز به شرکت جهان عایق پارس محول گردیداست.